Menu

DIN EN ISO 9001:2015

Rameder is in 2001 met succes door LGA Bayern gecertificeerd voor "DIN EN ISO 9001:2008". Voor de certificering was een jaar van intensief werken en voorbereiding nodig en we laten ons ieder jaar hercertificeren.

QM-Logo

Een QM-systeem (kwaliteitsmanagement) voorkomt fouten in bedrijfsprocessen en maakt continue verbetering mogelijk. Want ons motto is: wat je doet, moet je goed doen! Een doordracht QM-proces bespaart ons als onderneming meer dan we voor de opbouw en de controle van het systeem uitgeven. We maken ons sterk voor u. Daarom is ons kwaliteitsmanagementsysteem op 18-07-2001 met succes door de LGA-Bayern gecertificeerd. Na bijna een jaar intensief werken en voorbereiding werd onze doelstelling gehaald: invoering van DIN EN ISO 9001:2008. De oude norm ISO 9001: 2008 is vervangen door de nieuwe ISO 9001:2015. In de nieuwe norm worden nog strengere eisen aan het kwaliteitsmanagement van een onderneming gesteld. We hebben ons QM-systeem herzien en aangepast waardoor het aan de nieuwe norm voldoet en we in overeenstemming met de nieuwe norm getoetst en gecertificeerd konden worden.

Welke voordelen heb ik als klant?

 • Dat fouten beter worden onderkend en vermeden
 • Vermindering van verliezen door problemen door het zichtbaar maken van de bestaande zwakke punten
 • Vergroten van het concurrentievermogen
 • Marketinginstrument
 • Waarborgen van gelijkblijvende kwaliteit van producten en diensten
 • Transparante interne procedures
 • Het creëren van een instrument waarmee ondernemingsdoelen systematisch kunnen worden gevolgd
 • Waarborgen van de toekomst van de onderneming
 • Eenvoudiger inwerken en scholen van aanwezige of nieuwe medewerkers
 • Het strakker en optimaler inrichten van de organisatie
 • Veilig stellen van know how door middel van documentatie
 • Het vermijden van risico's voor productaansprakelijkheid door de ondernemingsprocedures te organiseren